Warning: Undefined variable $post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

WŁAŚNIE RUSZYŁ 30. FINAŁ WOŚP W MŁAWIE


Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Od godziny 12 tej w Mławskiej Hali Sportowej ruszył jubileuszowy 30. finał WOŚP. Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych liczymy, że mieszkańcy Mławy spiszą się jak zawsze na medal. Liczymy, że w tym roku pobijemy rekord! Zabierzcie  swoje rodziny i bijcie rekordy razem z nami.

Weźcie udział w wydarzeniach:
💙 Finał na MHS (koncerty, licytacje, atrakcje) 12:00-20:30
💙 Morsowanie 11:00-13:00
💙 Maraton pływacki 13:30-15:00
Licytujcie:
przedmioty/vouchery z albumu: Licytacje 30. Finał WOŚP – Mława
na MHS, Morsowaniu, Maratonie i Allegro ⬇️

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: