Warning: Undefined variable $post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

MŁAWA. WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ, ALE PIENIEDZY NIE MA…


Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Od środy 16 marca osoby, które przyjęły uchodźców z Ukrainy, mogły składać wnioski o refinansowanie kosztów. Specustawa gwarantuje m.in. wsparcie finansowe dla Polaków przyjmujących rodziny z Ukrainy — 40 zł na dzień, czyli 1,2 tys. zł miesięcznie, przez dwa miesiące.

Pieniądze będą przekazywane wstecz, od dnia, kiedy dana osoba przyjęła pod swój dach uchodźców. Wniosek będzie obejmował czas, który uchodźcy faktycznie spędzili w domu osoby, która użyczyła im miejsca. Tak wygląda to na papierze. A realnie urzędy nie posiadają środków.  Do ok. końca marca i początku kwietnia wnioski należało składać do Urzędu Miasta Mława, od ubiegłego tygodnia wnioski należy składać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie. Jak mówi dyrektor Dorota Kaczorek – Magdalińska, MOPS-u wnioski można składać, ale pieniędzy nie ma i  nie wiadomo kiedy będą. Zapotrzebowanie jest złożone i trzeba cierpliwie czekać. 

Czy to będzie miesiąc czy dwa, tego nikt nie wie…. Instytucja MOPS-u na rozpatrzenie wniosku ma aż 30 dni od daty złożenia wniosku, a pieniędzy jeszcze nie ma. W ciągu tych trzydziestu dni urzędnik MOPS-u musi odwiedzić miejsce w którym przebywa rodzina uchodźców i sprawdzić warunki socjalne oraz czy mają zapewnione wyżywienie.  Środki wypłacane  są  z dołu a na ich zwrot jak widać trafi jeszcze zainteresowanym długo poczekać.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: