Warning: Undefined variable $post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

WNIOSŁA GRILA DO DOMKU – ZATRUŁA MATKĘ I SIOSTRĘ


Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

O ogromnym szczęściu mogą mówić dwie kobiety do których pomoc przyszła w dosłownie w ostatniej chwili. W miniony weekend trzy mieszkanki z Warszawy w wieku 34-70 lat przyjechały na działkę letniskową w gminie Wyszków. Kobiety w trakcie odpoczynku postanowiły rozpalić grilla. Kiedy na dworze zrobiło się chłodno jedna z nich wniosła grilla do wnętrza domku letniskowego, aby go ogrzać. W tym czasie jedna z sióstr spała w oddzielonym zamkniętym pomieszczeniu. W pewnym momencie obudziły ją dziwne, głośne oddychanie dobiegające z sąsiedniego pokoju. Mieszkanka Warszawy postanowiła sprawdzić co się dzieje. Kobieta przeszła do pomieszczenia z którego dobiegały odgłosy. Wtedy okazało się, że jej matka oraz siostra mają problem z oddychaniem i ciężko jest z nimi nawiązać kontakt. Kobieta natychmiast wyniosła poszkodowane za zewnątrz i wezwała służby ratunkowe. Poszkodowane w wieku 46 i 70 lat zostały przetransportowane do szpitala. Prawdopodobnie było to zatrucie oparami z palącego się grilla.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: