Warning: Undefined variable $post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

WOJEWODA W W STAROSTWIE POWIATOWYM W MŁAWIE


Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Czwartego lutego ( w piątek) Wojewoda Mazowiecki Pan Konstanty Radziwiłł w towarzystwie Pani Poseł Anna Cicholskiej oraz Kierownika Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie Pani Anny Żebrowskiej przybył do Powiatu Mławskiego z roboczą wizytą. Wcześniej Pan Wojewoda odwiedził Gołymin oraz Ciechanów.

W Starostwie Powiatowym w Mławie gości przyjęli Jerzy Rakowski Starosta Mławski, Przewodniczący Rady Powiatu Jan Łukasik , Dyrektor Szpitala Waldemar Rybak oraz Sekretarz Powiatu Pani Edyta Wild. W Sali konferencyjnej, gdzie udali się wszyscy omawiane były sprawy związane z inwestycjami, szczególnie z  remontami i budową dróg. Starosta prócz przedstawienia potrzeb związanych z drogownictwem poruszył także problemy związane z ptasią grypą na terenie powiatu mławskiego. Rozmawiano o sposobach przygotowania się do ewentualnego nawrotu choroby. Pan Dyrektor Waldemar Rybak natomiast przedstawił bieżącą sytuację szpitala oraz omówił plany rozwojowe.

Ostatnią częścią spotkania była wizyta w nowo powstałej jednostce organizacyjnej Powiatu Mławskiego jakim jest Powiatowe Centrum Opiekuńczo- Mieszkalne. O pracy nowej jednostki opowiedziała Pani kierownik Anna Szczypińska. Pana Wojewodę Konstantego Radziwiłła zainteresowało nie tylko funkcjonowanie placówki, znając bowiem duże potrzeby w kwestii opieki nad niepełnosprawnymi, pytał jak radzimy sobie z tą kwestią oraz jak przebiega rekrutacja do centrum.

Środki na budowę centrum wraz z obsługą programu w wysokości 2 580 540,21 zł w całości pochodzą z Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”. Na funkcjonowanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego  otrzymaliśmy dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 923 200 zł, a powiat zabezpieczył w budżecie na ten cel 101 608, 21 zł. Z Funduszu solidarnościowego otrzymaliśmy również dofinansowanie na koszty obsługi programu w kwocie 4616 zł.

Na koniec Pan Wojewoda podziękował za krótkie, ale bardzo treściwe spotkanie. Był pod wrażeniem nowej placówki pierwszej tego typu na terenie województwa mazowieckiego. Pani Poseł podkreśliła zaś dobrą współpracę pomiędzy administracją rządową i samorządową, czego efektem są liczne inwestycje.

 

 

 

 

 

 

 

Źródło i foto: powiatmlawski.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: