Warning: Undefined variable $post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

WÓJT GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA PODPISAŁ UMOWĘ NA BUDOWĘ KANALIZACJI


Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598
W dniu 1 marca br. Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna Mariusz Gębala, podpisał umowę na wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuklin. Wykonawcę robót reprezentował Grzegorz Garbacz – pełnomocnik firmy Zakład Budownictwa Ogólnego „INSTAL” s.c. M. Garbacz, M. Garbacz – Milewska, ul. Ksieżodworska 6, 13-200 Działdowo.
W rezultacie zrealizowania inwestycji, której oddanie do użytkowania planowane jest na koniec sierpnia 2022 r. wybudowanych zostanie ponad 6,748 km sieci kanalizacyjnej do której przyłączonych zostanie 103 nieruchomości (351 mieszkańców). Wartość zawartej umowy opiewa na kwotę 3.556.271,47 zł.
Przedmiotowa inwestycja uzyskała dofinansowanie w wysokości 1.948.516 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Źródło/UG Wieczfnia Kościelna

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: