Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

WOJT WIECZFNI KOŚCIELNEJ WRĘCZYŁ SOŁTYSOM FLAGI

Podczas XVIII Sesji Rady Gminy Wieczfnia Kościelna, która odbyła się w dniu 27 lipca 2021 roku, Wójt Gminy Mariusz Gębala wręczył sołtysom 5 sołectw flagi województwa Mazowieckiego. W tych sołectwach realizowane będą zadania z Mazowieckiego Programu Aktywizacji Sołectw 2021, na które w czerwcu gmina podpisała z przedstwicielami województwa mazowieckiego stosowne umowy.

Realizowane zadania:

  • Rozbudowa i modernizacja oświetlenia na terenie sołectwa Chmielewko.

Zadanie obejmuje zakup i montaż lamp solarnych oraz wymianę opraw oświetlenia ulicznego z sodowych na ledowe.

  • Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chmielewo Wielkie

Zakres zadania obejmuje: częściowe odwodnienie fundamentów, utwardzenie terenu przed świetlicą kostką betonową, przebudowa schodów wejściowych, przebudowa schodów wewnętrznych wraz z wykonaniem barierek ochronnych, zakup i montaż drzwi wewnętrznych, zakup regałów do pomieszczenia magazynowego oraz malowanie ścian wewnętrznych świetlicy.

  • Rozbudowa oświetlenia na terenie sołectwa Łęg

Zadanie obejmuje zakup 3 szt. lamp solarnych.

  • Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Pepłowo

Zadanie  wymianę opraw oświetlenia ulicznego z sodowych na ledowe.

  • Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Uniszki Gumowskie

Zadanie obejmuje zakup i montaż lamp solarnych oraz wymianę opraw oświetlenia ulicznego z sodowych na ledowe.

źródło:wieczfniakoscielna.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: