Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Wójt z zarzutami. Prokuratura Rejonowa w Mławie postawiła zarzuty

Jak informuje  prokurator rejonowy Marcin Bagiński, są związane z niewłaściwym sprawowaniem nadzoru nad finansami gminy oraz poświadczeniem nieprawdy w dokumentacji finansowej. To już kolejne zarzuty w tej sprawie, wcześniej usłyszał je sekretarz tego samorządu. Wszystkie dotyczą niewłaściwego dysponowania finansami gminy.

Wójt Siemiątkowa usłyszał zarzuty z art. 231 par. 1 i 2 oraz art. 277 par. 1 kk. Prokuratura zarzuca mu więc nadużycie uprawnień w związku ich przekroczeniem, a w konsekwencji działania na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, ale również w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i osobistej. Zarzuty z art. 277 kk dotyczą natomiast poświadczenia nieprawdy w dokumentacji przez funkcjonariusza publicznego.

Prokuratura Rejonowa w Mławie prowadzi śledztwo od 2020 roku w związku z różnymi aspektami działalności siemiątkowskiego samorządu.

Wójt Siemiątkowa Piotr Kostrzewski uważa, że jest niewinny. Według wójta zarzuty dotyczą złego zarządzania kostką brukową.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: