WPŁATOMAT WCIĄGNĄŁ PIENIĄDZE! CO ROBIĆ PRZY AWARII?

WPŁATOMAT WCIĄGNĄŁ PIENIĄDZE! CO ROBIĆ PRZY AWARII?

Wpłatomat to tylko maszyna i czasami zawodzi. Co zrobić żeby reklamacja została uwzględniona przez bank?

Wpłatomat to maszyna i wytwór technologiczny, dlatego czasami także może ulec awarii. W momencie, w którym wpłatomat połknie klientowi pieniądze, a do transakcji nie dojdzie, ten ma prawo do złożenia reklamacji. Na jej podstawie bank przeprowadzi analizę wpłaty. Sprawdzane są dzienniki elektroniczne urządzenia – czyli zapisy wszystkich operacji. Czasami bank uznaje reklamację tylko częściowo, zdarzają się problemy. Trzeba odwoływać się ponownie. Przyczyną niezaksięgowania wpłaty może być błąd systemowy urządzenia lub nieprawidłowość jej wykonania przez klienta. Bank analizuje wszystkie transakcje, które miały miejsce na koncie i opiera swoją decyzję na tej analizie. Bank nie rozpoznaje reklamacji na podstawie zapisu z kamer.

W reklamacji musi być podane miejsce, czas, zamaskowany numer karty i kwota wykonania reklamowanej transakcji. Te dane wystarczą aby zidentyfikować transakcję i zweryfikować jej przebieg.

Źródło: biznesinfo.pl

Foto: Michal Jarmoluk z Pixabay

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: