WRACAJĄ IMPREZY W KLUBACH I KONCERTY

WRACAJĄ IMPREZY W KLUBACH I KONCERTY

Wszyscy czekają na to kiedy będą mogli  pójść na koncert czy dyskotekę. Będzie to w teorii możliwe od 17 lipca. Tak wynika z najnowszego rządowego rozporządzenia. Pamiętajmy jednak, że będą obowiązywały specjalne zasady.

W takich obiektach jak kluby, sale koncertowe, amfiteatry czy hale sportowe będą mogły zostać otwarte pod warunkiem, że podczas imprezy obiekty zostaną zapełnione maksymalnie w 50 procentach pojemności. Dodatkowo miejsca mają być zajmowane naprzemiennie na zasadach szachownicy. Wciąż też obowiązuje  nakaz zakrywania ust i nosa.

Będzie można już organizować koncerty na otwartej przestrzeni, bez żadnych limitów. Zniesiony został limit 150 osób na takiej imprezie z  obowiązkiem zachowania 2-metrowego dystansu pomiędzy uczestnikami koncertu. Jeśli zachowanie odległości nie jest możliwe to wtedy obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa.

Z rozporządzenia wynika – organizator ma obowiązek wyznaczenia znakami poziomymi miejsc dla publiczności uwzględniających zachowanie dystansu i wyraźne oddzielenie i oznaczenie terenu dla widowni (aby uniemożliwić mieszanie się publiczności z osobami postronnymi np. spacerowiczami).

Na dyskotekę bez żadnych obostrzeń  musimy jeszcze trochę poczekać. Bo tak naprawdę zgody na organizowanie typowej dyskotek jeszcze nie ma.

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło/eska.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: