Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

WSPARCIE OD MIASTA PARTNERSKIEGO (VIDEO)

Przyziemne sprawy (tuż za pandemią), zaprzątały światu myśli. Ludzkość spokoju chyba nie lubi. Jedno odeszło w cień, drugie czyni równie tragiczne skutki. Ukraina jest bombardowana, cywile mordowani, miasta zostają zrównane z ziemią. Uchodźcy wojenni uciekają w większości do Polski. Trzeba pomóc, ale funduszy nie ma wiele. Mława zgłosiła się o wsparcie do swoich miast partnerskich. I je otrzymała.

https://youtu.be/D9cEc0wObUE

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: