Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

WSPARCIE SPOŁECZNO-ZAWODOWE SZANSĄ NA PRZYSZŁOŚĆ dla kobiet zamieszkujących gminy wiejskie powiatu mławskiego

Najważniejszym założeniem projektu Urzędu Pracy w Mławie jest wypracowanie modelu pracy z klientem, który będzie  obejmował działania z zakresu integracji społecznej i aktywizacji zawodowej. 

Zadania w ramach projektu Wsparcie społeczno- zawodowe szansą na przyszłość będą realizowane od 1 października 2021 do 31 grudnia 2022 roku.

Projekt przewiduje wsparcie dla 35 bezrobotnych kobiet zamieszkujących gminy wiejskie powiatu mławskiego, w tym:
– staż zawodowy dla 25 kobiet;
– jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 10 uczestniczek projektu.
Uczestniczki będą wspierane bonem komunikacyjnym.

Bonus firmowy w postaci wypłaty kwoty 4 200 zł dla każdego pracodawcy, który zatrudni uczestniczkę stażu po jego zakończeniu na okres dłuższy niż 4 miesiące. Kwotę tę pracodawca będzie mógł wykorzystać w dowolny sposób związany  z zatrudnieniem pracowników.

Oraz

Bon komunikacyjny to środki dla uczestniczek projektu, przeznaczone na pokrycie kosztów przejazdów, dojazdów na zajęcia, szkolenia, staże i inne formy realizowane w ramach niniejszego projektu zgodnie z wybraną ścieżką:
– w przypadku kobiet korzystających ze stażu zawodowego to kwota 1800 zł;
– w przypadku kobiet korzystających ze środków na działalność gospodarczą będzie to kwota 600 zł.

Powyższe wsparcie będzie poprzedzone następującymi działaniami:
– diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjału uczestników projektu (4h – indywidualne spotkania z doradcą klienta/doradcą zawodowym);
– Warsztaty Rozwoju Zawodowego (18h = 3 dni po 6 godzin z doradcą klienta/doradcą zawodowym);
– wsparcie coacha (dwudniowe zajęcia grupowe trwające w sumie 12h);
– praca indywidualna z pośrednikiem pracy (4h dla każdej z 35 osób);
– ośmiodniowe szkolenia z przedsiębiorczości dla 10 uczestniczek (64h dydaktyczne).

kontakt:
PRACODAWCY:
Anna Czaplicka – Doradca Klienta Instytucjonalnego
tel. 789 045 796 lub 23 655 19 96 wew. 318,  e-mail: anna.czaplicka@pup.mlawa.pl

ZAINTERESOWANE KOBIETY:
Ilona Sychocka – Doradca Klienta
tel. 23 655 19 96 wew. 329, e-mail: ilonasychocka@pup.mlawa.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: