Warning: Undefined variable $post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Wsparcie w wysokości160 tyś zł dla Gminy Wiśniewo


Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Urząd Gminy Wiśniewo otrzymał 160 tyś zł w ramach Programu Laboratoria Przyszłości. Wsparcie w jego ramach otrzymają 4 podstawówki z terenu gminy.

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

W ramach Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe warte ponad miliard złotych, dzięki któremu miliony polskich uczniów będą mogły uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności.

Maksymalna wysokość wsparcia dla jednostki samorządu terytorialnego uzależniona jest od liczby uczniów w danej szkole. Dla szkół, w który uczy się mniej niż 100 uczniów zaplanowano kwotę wsparcia w wysokości 30 000,00 zł. Szkoły miały obowiązek wydatkowania co najmniej 60% wsparcia do końca 2021 roku, zaś pozostałych 40% do 31 sierpnia 2022 roku. Zgodnie z założeniami zakupiony sprzęt powinien się znaleźć we wszystkich szkołach biorących udział w programie do 1 września  2022 roku.

Wsparcie zostało przekazane jeszcze w 2021 roku w całości z góry – bez konieczności wniesienia wkładu własnego.

W ramach programu wsparcie otrzymały również szkoły z terenu Gminy Wiśniewo tj. :

SP Bogurzyn – 30 tys. zł

SP Głużek -30 tys. zł

SP Stare Kosiny – 30 tys. zł

SP Wiśniewo – 70 tys. zł

 

źródło/Starostwo Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: