Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Wspólne patrole strażników i policjantów

Od 31 marca br. policja koordynuje cały czas prace straży miejskiej i innych służb. Mławscy strażnicy wraz z policjantami wykonują wspólne patrole, mające na celu zapobieżenie zachowaniom sprzyjającym rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19, oraz prowadzą inne działania związane z hamowaniem rozwoju epidemii wskazane przez Komendanta Powiatowego Policji w Mławie.

Wojewoda Mazowiecki pismem z 31 marca 2020 r. polecił wójtom, burmistrzom i prezydentom miast na terenie województwa mazowieckiego, aby zlecili podległym strażom gminnym (w tym miejskim) dyslokowanie patroli straży, wykonywanie wspólnych służb z policją i prowadzenie innych działań zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek policji. Wspomniane działania mławscy strażnicy wykonują od 2 kwietnia br. – Są to zadania w zakresie, w jakim służą one weryfikacji wykonywania nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z zapobieganiem rozprzestrzenienia się choroby zakaźnej COVID-19 – wyjaśnia Komendant Straży Miejskiej w Mławie Marek Wysocki.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom Mławy i gościom za życzliwość i stosowanie się do wskazań spotykanych na terenie miasta patroli straży i policji.

źródło:UMM

Foto:UMM

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: