Wybory 2020. Frekwencja na godzinę 17:00

Wybory 2020. Frekwencja na godzinę 17:00

Frekwencja na godz. 17 wynosi 52,1 procent – ogłosił szef PKW. Karty wydano 15 295 512 osobom.  Na tę samą godzinę frekwencja 2 tygodnie temu wynosiła 47,89 procent. Możliwy, więc jest rekord frekwencji.

O godzinie 7 rozpoczęło się głosowanie w drugiej turze wyborów prezydenckich. Zgodnie z przepisami lokale wyborcze będą czynne do godziny 21. Od północy z piątku na sobotę obowiązuje cisza wyborcza, która potrwa do zakończenia wyborów. Jeśli żadna z obwodowych komisji wyborczych nie przedłuży głosowania, cisza wyborcza zakończy się o godzinie 21.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: