Wybory 2020. Kto najgroźniejszym rywalem Andrzeja Dudy?

Wybory 2020. Kto najgroźniejszym rywalem Andrzeja Dudy?

Do tej pory sondaże wskazywały, że największym rywalem obecnie urzędującej głowy państwa jest Rafał Trzaskowski. Jednak najnowsze badanie opinii publicznej pokazuje, że w II turze można spodziewać się niespodzianki.

Najnowszy sondaż prezydencki Instytutu Badań Pollster przeprowadzony dla “Super Expresu daje Dudzie 41,17 proc. poparcia (wzrost o 2,23 p.p. względem poprzedniego badania pracowni dla “SE”). Tymczasem w II turze wyniki sondażu wskazują, że najgroźniejszym kontrkandydatem Dudy byłby Władysław Kosiniak-Kamysz a nie Rafał Trzaskowski.

W II turze na Andrzeja Dudę zagłosowałoby 51 proc. respondentów, na Władysława Kosiniaka-Kamysza 49 proc. ankietowanych. Różnica więc wynosi jedynie dwa punkty procentowe, które mieszczą się w granicy błędu statystycznego.

Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział w rozmowie z dziennikiem, że nie będzie skakał z radości, ale walczy o każdy głos. – Ten sondaż potwierdza wyniki różnych analiz, mówiących, że to ja mam największe szanse z Andrzejem Dudą – stwierdził.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster w dniach 9-10.06.2020 roku metodą CAWI na próbie 1091 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3%.

Żródło: wp.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: