Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Wybory.Nie udało się powołać komisji!

Nie wszędzie powstały komisje wyborcze! nie ma chętnych. Głosowanie korespondencyjne zaplanowano na 10 maja. Ciechanowskiej delegaturze Krajowego Biura Wyborczego nie udało się powołać kompletu komisji obwodowych. Na terenie powiatu mławskiego są 54 obwodowe komisje wyborcze. W większości komisji są to składy minimalne, w kilku przypadkach liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza niż minimalny ustawowy skład, dlatego w tych obwodach Komisarz Wyborczy nie dokonał powołania obwodowych komisji wyborczych. Poniżej tabela:


You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: