Wybory prezydenckie. Zasady i godziny głosowania

Wybory prezydenckie. Zasady i godziny głosowania

Wybory 2020. 12 lipca druga tura wyborów prezydenckich. Jak oddać ważny głos i głosować korespondencyjnie?

Druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się w niedzielę 12 lipca. Lokale wyborcze w całej Polsce otwarte zostaną punktualnie o godzinie 7:00. Ich zamknięcie zaplanowane jest na godzinę 21:00. W tych godzinach każdy wyborca ma możliwość oddania głosu w wyborach prezydenckich. Zgodnie z zaleceniami ministerstwa zdrowia, pierwszeństwo wejścia do lokalu wyborczego i oddania głosu będą miały osoby po 60 roku życia, kobiety w ciąży, osoby z dziećmi do lat 3 i osoby niepełnosprawne. Dokument tożsamości należy okazać członkowi komisji wyborczej przed pobraniem karty do głosowania, a sam odbiór pokwitować podpisem. Następnie na karcie do głosowania należy postawić znak “X” w kratce przy nazwisku jednego z kandydatów. Muszą to być dwie przecinające się linie. By głos był ważny, należy wskazać tylko jednego kandydata na karcie wyborczej.

Jeśli wyborca zdecydował się na głosowanie korespondencyjnie i spełnił wymogi, żeby móc tak zagłosować, otrzymał na adres zameldowania pakiet wyboczy (kartę do głosowania, kopertę do głosowania, oświadczenie o samodzielnym i tajnym głosowaniu, kopertę zwrotną i instrukcję jak zagłosować).

Źródło: money.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: