Wybory prezydenckie. Znamy frekwencję z godziny 12:00

Wybory prezydenckie. Znamy frekwencję z godziny 12:00

Na godzinę 12:00 minimalnie wyższa frekwencja niż w pierwszej turze! 

W skali kraju od 100 proc. komisji na stan na godz. 12 głosowało ponad 7 mln osób. Dokładnie 24, 73 proc. Najwyższa frekwencja w woj. mazowieckim, dalej małopolskim, woj. podlaskim – podaje PKW. Najniższa frekwencja to woj. opolskie (21,6 proc.), lubuskie (22,71 proc.) i wielkopolskie 23,36 proc. Jeśli chodzi o miasta: Warszawa 28 proc., dalej Zielona Góra i na trzecim miejscu Toruń – wynika z danych PKW. Najniższa frekwencja wśród miast to Gdańsk, Rzeszów i Gorzów.

Źródło: PKW

Foto: własne

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: