Warning: Undefined variable $post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

WYCIEK GAZU NA STACJI PALIW (ZDJĘCIA)


Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

W piątek po godzinie 12.00  zostały zadysponowane trzy jednostki straży pożarnej i do ulatniającego się gazu z dystrybutorów nieczynnej stacji tankowania pojazdów w miejscowości Gąsocin.  Działania staży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz sprawdzeniu stężenia ulatniającego się gazu za pomocą detektora wielogazowego. W działaniach udział brały dwa zastępy JRG Ciechanów oraz zastęp OSP Gąsocin.

Akcja zastępów z Ciechanowa i Gąsocina trwała niespełna półtorej godziny. Czynności wykonała również policja, która m.in. ustaliła właściciela terenu.

Może być zdjęciem przedstawiającym na świeżym powietrzu

Może być zdjęciem przedstawiającym na świeżym powietrzu i drzewo

Może być zdjęciem przedstawiającym na świeżym powietrzu

(fot. OSP Gąsocin)

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: