WYCIEK KWASU W CUKROWNI POD GLINOJECKIEM!

WYCIEK KWASU W CUKROWNI POD GLINOJECKIEM!

Policja wyjaśnia okoliczności wycieku roztworu kwasu siarkowego w cukrowni w Zygmuntowie (gm. Glinojeck, woj. mazowieckie).

Do wypadku doszło w czwartek 10.08.2020 roku wieczorem na terenie zakładu w miejscowości Zygmuntowo, w powiecie ciechanowskim. Wszystko wydarzyło się w trakcie obserwacji działania pompy podającej roztwór kwasu siarkowego, której instalacja była rozszczelniona. Poparzonych zostało dwóch pracowników. Poszkodowani to mężczyźni w wieku 48 i 59 lat. Obaj trafili do szpitala.

Wszyscy pracownicy hali w której doszło do wycieku opuścili obiekt (cztery osoby) Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz  wyznaczeniu strefy niebezpiecznej. Następnie ratownicy zabezpieczeni w ubranie ochronne i aparaty ochrony dróg oddechowych udali się do hali i zlikwidowali źródło wycieku. Rota po opuszczeniu strefy udała się do kabiny dekontaminacyjnej. W trakcie prowadzonych działań obecny na miejscu ZRM zabrał do szpitala  dwóch poszkodowanych pracowników. Na miejsce przybyła grupa dochodzeniowo-śledcza w celu przeprowadzenia oględzin miejsca zdarzenia. Na tym zakończono działania, na miejscu pozostała Policja. W działaniach trwających 2h31min udział brało pięć zastępów straży pożarnej.

Źródło i foto: PSP Ciechanów

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: