Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Wydłużenie/przebudowa peronów przystanków Mława/Mława Miasto

W województwie mazowieckim w ramach Programu wybudowanych zostanie 19 przystanków:

  • Nowe przystanki/zmiany lokalizacji: Ostrołęka Śródmieście, Rokitno, Warszawa Chełmżyńska, Wrzosów, Płock, Józefin, Dąbrówka Zabłotnia, Garbatka Długa, Januszno, Kosów; Bąkowiec, Chronów;
  • Wydłużenie/przebudowa peronów 7 przystanków: Mława/Mława Miasto, Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Wołomin, Szydłowiec, Niemojki, Mordy Miasto.

W ciągu pięciu lat powstanie 200 przystanków kolejowych w całej Polsce. Przystanki mają ułatwić skorzystanie z transportu kolejowego i wymazać białe plamy komunikacyjne.

Za kwotę 1 mld zł zbudowane zostaną nowe przystanki kolejowe, odbudowane te, które od lat nie istnieją oraz wydłużane perony tam, gdzie nie mogą zatrzymywać się pociągi dalekobieżne. Jest to kolejna odsłona walki rządu z wykluczeniem komunikacyjnym.

Dzięki programowi budowy 200 przystanków podróż pociągiem stanie się powszechniejsza, a regionów wykluczonych komunikacyjnie będzie zdecydowanie mniej. Warunkiem realizacji inwestycji będzie deklaracja regionalnego organizatora przewozów o korzystaniu z wybudowanej infrastruktury. Program  umożliwia niedużym polskim firmom budowlanym start w postępowaniach przetargowych. Wpisuje się w proces odmrażania polskiej gospodarki, ponieważ inwestycje publiczne są od lat kołem zamachowym gospodarki oraz lekiem na wyjście z kryzysu.

Przedstawiona lista zadań stanowi zestaw propozycji działań inwestycyjnych, których celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu. Lista 200 zadań została opracowana na podstawie postulatów składanych przez organy samorządowe (prezydentów miast, urzędy gminy, urzędy marszałkowskie), przewoźników, zarządcę infrastruktury kolejowej, przedsiębiorców, lokalne stowarzyszenia oraz obywateli. Dokładne lokalizacje przystanków i stacji, ich nazwy, precyzyjny zakres zadań oraz wybór pomiędzy ewentualnymi alternatywami będą przedmiotem dodatkowych konsultacji z miejscowymi interesariuszami, w celu jak najlepszego dostosowania Programu do potrzeb lokalnych społeczności. Program jest otwarty na zmiany oraz nowe propozycje.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: