WYEMITOWANA SREBRNA MONETA O NOMINALE 10 ZŁ!

WYEMITOWANA SREBRNA MONETA O NOMINALE 10 ZŁ!

Narodowy Bank Polski wprowadza nową monetę kolekcjonerską serii “Wielcy polscy ekonomiści”. Nominał monety może wielu zaskoczyć, ponieważ na srebrnym krążku widnieje kwota 10 zł.

Narodowy Bank Polski w dniu 22 września br. wyemitował srebrną monetę o nominale 10 zł “Wielcy polscy ekonomiści – Stanisław Grabski”.

Na rewersie na tle pionowych linii i pasów, centralnie stylizowany portret Stanisława Grabskiego, pod portretem ukośnie napis: STANISŁAW GRABSKI / 1871-1949.

Srebrna moneta o nominale 10 zł ma zostać wyemitowana w nakładzie 12 tys. sztuk. Monetę można kupić za 150 zł w Oddziałach Okręgowych NBP i w internetowym sklepie Kolekcjoner. Każda sprzedawana moneta opatrzona jest certyfikatem i zapakowana w handlowe opakowanie.

Źródło i foto: NBP

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: