Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Wyjście na grzyby zakończyło się tragedią. Kobieta została śmiertelnie staranowana przez bydło

Zdarzenie to miało miejsce 10 września br. w gminie Zbiczno.  54-letnia kobieta wybrała się na grzyby, przechodziła koło terenu, gdzie pasły się zwierzęta. Akurat w tym miejscu doszło do zerwania pastucha, tam właśnie doszło do stratowania kobiety przez bydło. Kobietę dopiero po pewnym czasie znalazł syn i ojciec.

  Zastępca prokuratora udzielił informacji że, po otrzymaniu pisemnej opinii sądowo-lekarskiej z przeprowadzonej sekcji zwłok:

“przyczyną zgonu kobiety była ostra niewydolność oddechowa, która rozwinęła się na podłożu rozległych zmian pourazowych klatki piersiowej. Te pourazowe zmiany, ich charakter i lokalizacja, a także okoliczności znalezienia ciała kobiety pozwalają na stwierdzenie, że rozległe obrażenia ciała były następstwem tratowania przez byki.”

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: