WYNIKI WCZORAJSZYCH SPOTKAŃ PO MYŚLI MŁAWIANKI MŁAWA

WYNIKI WCZORAJSZYCH SPOTKAŃ PO MYŚLI MŁAWIANKI MŁAWA

Czwartoligowcy pauzowali poza dwoma wyjątkami. W Płocku rozegrano zaległe spotkanie XIII kolejki, a w Warszawie awansem z XV serii spotkań. Obie konfrontacje zakończyły się po myśli Mławianki.
Rezerwy płockiej Wisły musiały uznać wyższość Bzury Chodaków. Przegrały 1:2 – Titas Milasius nie wykorzystał rzutu karnego w 52. minucie. Natomiast Hutnik Warszawa przegrał na swoim boisku z Nadnarwianką 2:4. Te rozstrzygnięcia sprawiają, że Mławianka pozostała na drugim miejscu w ligowej tabeli.
Źródło: Facebook Mławianka Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: