WYPADEK NA DK7! RANNY 10-LETNI CHŁOPIEC

WYPADEK NA DK7! RANNY 10-LETNI CHŁOPIEC

 25.09.20 o koło godz. 21:00 w miejscowości Uniszki Gumowskie (droga z Uniszk Zawadzkich do Uniszk Gumowskich, zjazd z DK 7), dachowanie samochodu osobowego. Poszkodowany 10- letni chłopiec i 20- letnia dziewczyna ( ból głowy i kręgosłupa). Brak osób zakleszczonych. Na miejscu przyjechały dwie karetki. Ratownicy udzielają pomocy medycznej poszkodowanym. Kobieta oraz dziecko zabrani do szpitala w Mławie. Na miejscu zdarzenia został kierujący pojazdem.
Źródło/ PSP Mława
Foto/pixaby (obraz podglądowy)

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: