WYPADEK NA DK7 W MIEJSCOWOŚCI WIŚNIEWO

WYPADEK NA DK7 W MIEJSCOWOŚCI WIŚNIEWO

W dniu dzisiejszym (09.08.20) o koło godziny 20:00 na drodze krajowej nr 7 w miejscowości Wiśniewo, doszło do zderzenia 2 samochodów osobowych. Pojazdami łącznie podróżowało 5 osób. Poszkodowanym została udzielona pomoc  przez ZRM. W usuwaniu skutków zdarzenia uczestniczyły 2 zastępy PSP i 1 OSP Kowalewo. Osoby podróżujące pojazdami, po przebadaniu przez ZRM pozostały na miejscu.

 

Źródło/PSP Mława

Obraz Hans Braxmeier z Pixabay 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: