WYPADEK NA SIÓDEMCE. DWIE OSOBY W STANIE CIĘŻKIM JEDNA OFIARA ŚMIERTELNA! AKTUALIZACJA

WYPADEK NA SIÓDEMCE. DWIE OSOBY W STANIE CIĘŻKIM JEDNA OFIARA ŚMIERTELNA! AKTUALIZACJA

DK 7 Stare Kosiny.

Zderzenie 2 samochodów osobowych. Jeden dachował. Droga w dalszym ciągu zablokowana, policja wyznaczyła objazdy. Jedna osoba została przewieziona karetką do szpitala, druga przetransportowana śmigłowcem LPR, trzeciej niestety nie udało się uratować.

Źródło: PSP Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: