WYPADEK W MIEJSCOWOŚCI BUDY RUMOCKIE

WYPADEK W MIEJSCOWOŚCI BUDY RUMOCKIE

5 października 2020 r. o godz. 10:50 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Ciechanowie wpłynęła informacja o zdarzeniu drogowym w miejscowości Budy Rumockie gmina Glinojeck.

Po przybyciu na miejsce JOP zastano uszkodzone dwa samochody osobowe po kolizji na skrzyżowaniu dróg gminnych. Jeden z samochodów z uszkodzonym prawym przodem znajdował się poza obszarem jezdni, drugi z uszkodzonym lewym tyłem znajdował się na skrzyżowaniu. Pojazdami podróżowało pięć osób. Na etapie rozpoznania prowadzonego przez OSP na miejsce przybył zastęp z PSP oraz karetka Pogotowia Ratunkowego, której przekazano jedną z osób podróżujących uskarżającą się na ból głowy. Pozostałe osoby nie odniosły obrażeń. Pojazdy nie stanowiły zagrożenia, wycieki nie wystąpiły. Na miejscu zdarzenia był obecny patrol Policji. Działania SP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatorów w uszkodzonych samochodach. W trakcie działań ratownicy ZRM przeprowadzili badanie kobiety z bólem głowy. Nie stwierdzono obrażeń. Po zaklasyfikowaniu przez Policje zdarzenia jako kolizja, przemieszczono samochód marki Ford na pobocze drogi i uprzątnięto z pozostałości powypadkowych skrzyżowanie. Po udrożnieniu drogi teren wraz z pojazdami pozostawiono pod nadzorem Policji. Na tym działania zakończono.W działaniach trwających 1 godz. 15 min. udział brały dwa zastępy z JRG Ciechanów oraz  trzy zastępy z OSP.

 

Źródło i foto: kppspciechanow.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: