WYPADEK W MIEJSCOWOŚCI PNIEWO-CZERUCHY

WYPADEK W MIEJSCOWOŚCI PNIEWO-CZERUCHY

27 września o godz. 8:41 doszło do zdarzenia drogowego w m. Pniewo-Czeruchy.

Samochód osobowy wypadł z drogi i uderzył w skarpę ziemi na poboczu drogi, pojazd częściowo znajdował się na drodze blokując jeden pas ruchu. Autem podróżowała jedna osoba, która o własnych siłach opuściła pojazd i nie wymagała pomocy medycznej. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i odłączeniu zasilania elektrycznego i gazowego w pojeździe. Patrol policji ustala okoliczności zdarzenia. W działaniach trwających 44 min udział brały dwa zastępy straży pożarnej.

Źródło i foto: PSP Ciechanów

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: