Wysokie kary za fotografowanie ofiar wypadków 

Wysokie kary za fotografowanie ofiar wypadków 

Wysokie kary za fotografowanie ofiar wypadków. Taki przepis wchodzi w życie u naszego niemieckiego sąsiada. Będzie grozić nawet kara pozbawienia wolności. Ochrona ma ta być rozszerzona nawet na osoby zmarłe. Chodzi tutaj o ofiary wypadków, którym robione są zdjęcia w celu publikacji ich i wykorzystywanych w różnych mediach, podaje jednak z niemieckich gazet. Druga Izba parlamentu właśnie przyjęła nowelizacje w tej sprawie. Czy Polska pójdzie w ich ślady?

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: