WYSTAWA PLENEROWA DLA MIŁOŚNIKÓW MŁAWY

WYSTAWA PLENEROWA DLA MIŁOŚNIKÓW MŁAWY

Przed nami ciekawe wydarzenie dla miłośników historii Mławy oraz dla kolekcjonerów. Grupa nieformalna Mława Miasto Zabytkowe zaprasza na wystawę plenerową „Pozdrowienia z Mławy”.

Tytuł jest nawiązaniem do jednej z najbardziej znanych historycznych pocztówek, na której w każdą literę nazwy naszego miasta została wpisana fotografia z charakterystycznymi dla Mławy obiektami: ratuszem, ulicą Niborską, kościołem św. Trójcy, parkiem oraz cerkwią.

Z pewnością tę pocztówkę, ale także wiele innych odsłon pozdrowień z Mławy zobaczymy na ekspozycji, która od 16 lipca będzie dostępna  dla zwiedzających na skwerze przy ratuszu miejskim.

Na wystawę złożą się plansze ze skanami i opisami pocztówek ze zbiorów członków grupy Mława Miasto Zabytkowe. Poza ekspozycją przygotowali oni jeszcze jedną atrakcję – podczas otwarcia wystawy – 16 lipca br. o godzinie 18:00 – będzie można podziwiać zbiory prezentowane przez kolekcjonerów na specjalnie ustawionych stolikach. Serdecznie zapraszamy.

Wystawa jest elementem obchodów 591. rocznicy nadania Mławie praw miejskich. W jej organizację zaangażowały się  samorządy miejski i powiatowy oraz Miejski Dom Kultury w Mławie. Wydarzenie odbywa się pod patronatem Burmistrza Miasta Mława.

 

 

Źródło/UM Mława

Foto/UM Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: