Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

WYSTAWA PLENEROWA PT. „BYĆ KOBIETĄ, BYĆ KOBIETĄ …” W MŁAWSKIM PARKU

Archiwum Państwowe w Warszawie – Oddział w Mławie zachęca do zwiedzania wystawy plenerowej pt. „Być kobietą, być kobietą…”. Zostanie ona wyeksponowana na ogrodzeniu parku miejskiego i będzie dostępna od 1 marca 2022 r.

Wystawa została przygotowana przez Archiwum Państwowe w Warszawie z okazji przypadającego 8 marca Dnia Kobiet. Na ekspozycję składa się 20 plansz zawierających fotografie obrazujące różnorodność kobiecej natury. Intrygujące, nieprzeniknione, delikatne i silne, odważne – ale też potrzebujące opieki, waleczne, namiętne, niewinne, naturalne, zdolne, piękne, tajemnicze i fascynujące. Zaprezentowane fotografie z zasobu Archiwum Państwowego w Warszawie przedstawiają kobiety różnych zawodów, w różnym wieku, zwyczajne i niezwyczajne, znane i nieznane. Kobiety żyjące w drugiej połowie XIX w. i XX w., tradycyjne strażniczki domowego ogniska, starych obyczajów i tradycji – w tym tradycji narodowej, ale także kobiety przedsiębiorcze i wyzwolone.

Portret kobiety z napisem: Być kobietą, być kobietą...

Wystawa, wypożyczona z Archiwum Państwowego w Warszawie przez jego Oddział w Mławie, będzie dostępna do zwiedzania w terminie 1-25 marca 2022 roku, ekspozycja planowana jest na ogrodzeniu parku miejskiego od strony ul. Żeromskiego.

 

Źródło/UM Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: