Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Wznowione spotkania dla narzeczonych

COVID-19 spowodował przymusowe odwołanie wszystkich spotkań związanych z przygotowaniem do sakramentu ślubu. Diecezja Płocka informuje że, spotkania dla narzeczonych  od 6 czerwca powrócą.  Parafia Świętego Świętego Stanisława Biskupa Męczennika w Mławie podaje, że Ci którzy rozpoczęli kurs w I sobotę marca, a przerwała je pandemia, będą mogli kontynuować spotkania od II soboty czerwca, aby była kontynuacja zajęć.
W miarę możliwości i z zachowaniem wskazań sanitarnych, od dn. 25 maja 2020 r. można rozpocząć organizowanie tygodniowych „Spotkań dla narzeczonych” w dekanatach. Dekanalni duszpasterze rodzin proszeni są o wybranie właściwych miejsc i dostosowanie ich do wymogów sanitarnych.
Jeśli w spotkaniu uczestniczyć będzie więcej niż 10 par, należy je zorganizować w kościele, a nie w sali parafialnej.
Przy wejściu do sali/kościoła powinien znajdować się środek do dezynfekcji rąk.
Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem, w czasie spotkania uczestnicy będą mieli zakryte usta i nos, np. za pomocą maseczek. Należy dbać o wietrzenie pomieszczeń.
W organizacji „Spotkań dla narzeczonych” obowiązują wszystkie dotychczasowe przepisy i instrukcje Biskupa Płockiego. Możliwe jest równoległe prowadzenie spotkań w dekanatach także w formie zdalnej.
W przypadku zmiany daty zawarcia związku małżeńskiego, księża powinni zwrócić szczególną uwagę na półroczny termin ważności świadectw chrztu świętego i dokumentów z Urzędu Stanu Cywilnego. Należy uwzględnić również fakt, że spisany „protokół przedślubny” jest ważny 1 rok od daty sporządzenia go. Gdyby ślub został odroczony na czas dłuższy niż 1 rok, należy przed nowym terminem przeprowadzić nowe badanie kanoniczne. Ponadto w czasie uroczystości zaślubin należy przestrzegać w kościele liczby uczestników według wskazań władz państwowych.
Powyższe wskazania obowiązują Powyższe wskazania obowiązują do czasu wydania kolejnych zarządzeń przez władze państwowe i Biskupa Płockiego.
Źródło/ Diecezja Płocka
Opracowanie własne

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: