Warning: Undefined variable $post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

XI Powiatowy Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Mława


Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Miejski Dom Kultury zaprasza serdecznie dzieci i młodzież z przedszkoli i szkół podstawowych do udziału w XI Powiatowym Przeglądzie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej pod patronatem Burmistrza Miasta Mława, który odbędzie się 26 kwietnia (wtorek) 2022 r. o godz. 9.00 w sali kina Miejskiego Domu Kultury w Mławie.

Zgłoszenia zespołów i solistów przyjmuje na adres Miejski Dom Kultury, ul. St. Rynek 13, 06-500 Mława lub na adres e-mail: h.wieczorek@mdkmlawa.com w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 kwietnia br.

Regulamin i karta zgłoszeń do pobrania poniżej.

Dodatkowe informacje Hanna Matecka-Wieczorek, tel. 23 654 35 85

Plakat

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: