Warning: Undefined variable $post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

XXII GRUDZIĄDZ PUCHAR ORKI – BARDZO DOBRE WYNIKI ZAWODNIKÓW MARLINU MŁAWA


Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598
W  sobotę, 26 marca odbył się XXII Grudziądzki Puchar Orki pod patronatem prezydenta Grudziądza Macieja Glamowskiego, w którym brało udział 183 zawodników z 22 klubów z całej Polski. Wśród nich zawodnicy i zawodniczki Marlinu Mława. Na szczególną uwagę zasługuje formuła rywalizacji, która polegała na zsumowaniu czasów zawodnika startującego we wszystkich czterech stylach i wyłonieniu najszybszego uczestnika.
(10-13latkowie na dystansie 50m)
(14latkowie i starsi na dystansie 100m)
W ogólnym rozrachunku wyniki Marlinu Mława:
-Patryk Kaliszewski 2 miejsce w kategorii 14 lat
-Jakub Hincmanowski 3 miejsce w kategorii 13 lat
-Marcel Bużycki 4 miejsce w kategorii 14 lat
-Konrad Hincmanowski 4 miejsce w kategorii 16 lat
-Daniłł Babenko 5 miejsce w kategorii 11 lat
-Amelia Stemplińska 5 miejsce w kategorii 10 lat
-Aleksander Rudziński 6 miejsce w kategorii 10 lat
Wyżej wymienione osoby zostały nagrodzone statuetkami, dyplomami, oraz upominkami.
W sztafetach, szczególnie dobrze zaprezentowała się drużyna 2008 rocznika, w składzie: (Orkwiszewski, Kaliszewski, Bużycki, Sadza) zajmując 3 miejsce w bardzo mocno obsadzonej kategorii.
Podsumowując, zawodnicy Marlinu Mława ustanowili 29 rekordów życiowych, co należy uznać za ogromny sukces.
Klub reprezentowali także:
-Nadia Florczak
-Aleksandra Jaworska
-Maria Komorowska
-Natalia Lee
-Pola Szczepkowska
Źródło i foto: Facebook Marlin Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: