Z OSTATNIEJ CHWILI! DWOJE DZIECI SIEDZI NA PARAPECIE 4 PIĘTRA

Z OSTATNIEJ CHWILI! DWOJE DZIECI SIEDZI NA PARAPECIE 4 PIĘTRA

Jak wynika z informacji straży pożarnej. Na ulicy Sienkiewicza w Mławie. Dwoje małych dzieci siedzi na parapecie okna, na 4 piętrze. Zostały wezwane służby. Do zdarzenia zadysponowano 3 zastępy PSP Mława, w tym drabinę. Po przybyciu na miejsce strażacy nie potwierdzili obecności dzieci na parapecie. Wspólnie z policją są prowadzone czynności zmierzające do ustalenia, w którym mieszkaniu miało dojść do zdarzenia. Należy wykluczyć, że w mieszkaniu nie ma dzieci pozostawionych bez opieki.

 

 

Źródło/ KPP Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: