Z OSTATNIEJ CHWILI! OSOBA ZAGINIONA ODNALAZŁA SIĘ

Z OSTATNIEJ CHWILI! OSOBA ZAGINIONA ODNALAZŁA SIĘ

Jak wcześniej informowaliśmy,  w dniu dzisiejszym do służb mundurowych zostało zgłoszone zaginięcie osoby w lesie. W godzinach popołudniowych rozpoczęły się poszukiwania. Z PSP otrzymaliśmy informacje o zakończeniu poszukiwań. Osoba odnalazła się i samodzielnie wróciła do domu bez żadnych obrażeń.

 

 

 

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: