Z OSTATNIEJ CHWILI! POTRĄCONA KOBIETA NA WIADUKCIE

Z OSTATNIEJ CHWILI! POTRĄCONA KOBIETA NA WIADUKCIE

W dniu dzisiejszym (13.09.2020), o koło godziny 10.00 doszło do potrącenia kobiety. Zdarzenia miało miejsce na wiadukcie Szreńskim. Osoba poszkodowana jest przytomna, strażacy udzielają kwalifikowanej pierwszej pomocy. 58- letnia kobieta została zabrana do szpitala.

 

Źródło/PSP Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: