Z OSTATNIEJ CHWILI! POŻAR NAPRZECIWKO RATUSZA (video)

Z OSTATNIEJ CHWILI! POŻAR NAPRZECIWKO RATUSZA (video)

Jak wynika z informacji podanych przez PSP w Mławie, około godziny 18.00 na ul. Stary Rynek zapalił się samochód osobowy. Trwa gaszenie auta, do akcji  zadysponowano dwa zastępy PSP Mława.

 

 

Źródło/PSP w Mławie

Foto/Lena Ziółkowska

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: