Z OSTATNIEJ CHWILI! POŻAR PRZY ULICY PIEKIEŁKO

Z OSTATNIEJ CHWILI! POŻAR PRZY ULICY PIEKIEŁKO

W dniu dzisiejszym o koło godziny 17:00 dyżurny straży pożarnej otrzymał zgłoszenie o pożarze transformatora w Mławie, przy ul. Piekiełko. Do akcji wyjechały dwa zastępy PSP Mława.

 

Źródło/PSP Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: