Z OSTATNIEJ CHWILI! RZĄD ZAMYKA CMENTARZE

Z OSTATNIEJ CHWILI! RZĄD ZAMYKA CMENTARZE

Podjęliśmy decyzję, że zarówno w Dzień Wszystkich Świętych, a także dzień przed i dzień po cmentarze będą zamknięte. Druga fala, która przyszła, zmiotła poczucie bezpieczeństwa, nie tylko w Polsce – mówił na konferencji prasowej Mateusz Morawiecki. – Na pewno popełniono różne błędy. Koncentrujemy się na tym, by zapewnić stabilność. Kiedy pandemia wywraca naszą rzeczywistość do góry nogami, to musimy myśleć, co za tydzień, za miesiąc  – poinformował dziś premier Mateusz Morawiecki

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: