Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Z TERENU MŁAWY PLANOWANE JEST USUNIĘCIE 80 TON AZBESTU W 2021 ROKU!

Miasto Mława realizuje zadanie pn. „Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Mławy – etap XIII” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji, w kwocie 29 976,00 zł, co stanowi 70% kosztu kwalifikowanego zadania.

W ramach zadania w 2021 roku planowane jest usunięcie i zutylizowanie z terenu Miasta Mława ponad 80 ton wyrobów zawierających azbest. Prace zostaną zakończone 28 października 2021 r.

Źródło/UM Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: