Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

ZA ZŁAMANIE JEDNEGO PRZEPISU KARA 45 TYS. ZŁ

Kara grzywny wysokości nawet 45 tys. zł czeka tych, którzy nie dostosują się do nowych przepisów. Znowelizowany kodeks pracy uderzy przede wszystkim w osoby, które zatrudnią “na czarno”, bądź zaniżą zarobki pracownikom z obowiązkiem alimentacyjnym.

Jak informuje portal PIT.pl, od 1 grudnia będzie obowiązywał rozszerzony katalog kar i wykroczeń kodeksu pracy. Przepisy ustalono jeszcze 6 grudnia 2018 roku, w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych. Jednak dopiero po niemal dwóch latach zostały ostatecznie zatwierdzone.

Przepis będzie dotyczyć nie tylko zatrudnienia dłużnika alimentacyjnego bez umowy, ale też działaniu w jego imieniu. Za zatrudnienie osoby, wobec której toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych, bądź egzekucja należności budżetu państwa powstała w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów będzie grozić kara od 1,5 tys. zł do nawet 45 tys. zł. Tak samo w przypadku osób, które zalegają z alimentami za okres dłuższy niż 3 miesiące.

 

Źródło: biznesinfo.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: