Warning: Undefined variable $post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

ZA ZŁAMANIE JEDNEGO PRZEPISU KARA 45 TYS. ZŁ


Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Kara grzywny wysokości nawet 45 tys. zł czeka tych, którzy nie dostosują się do nowych przepisów. Znowelizowany kodeks pracy uderzy przede wszystkim w osoby, które zatrudnią “na czarno”, bądź zaniżą zarobki pracownikom z obowiązkiem alimentacyjnym.

Jak informuje portal PIT.pl, od 1 grudnia będzie obowiązywał rozszerzony katalog kar i wykroczeń kodeksu pracy. Przepisy ustalono jeszcze 6 grudnia 2018 roku, w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych. Jednak dopiero po niemal dwóch latach zostały ostatecznie zatwierdzone.

Przepis będzie dotyczyć nie tylko zatrudnienia dłużnika alimentacyjnego bez umowy, ale też działaniu w jego imieniu. Za zatrudnienie osoby, wobec której toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych, bądź egzekucja należności budżetu państwa powstała w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów będzie grozić kara od 1,5 tys. zł do nawet 45 tys. zł. Tak samo w przypadku osób, które zalegają z alimentami za okres dłuższy niż 3 miesiące.

 

Źródło: biznesinfo.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: