Zaczipuj bezpłatnie swojego psa

Zaczipuj bezpłatnie swojego psa

Trwa akcja bezpłatnego czipowania psów skierowana do właścicieli czworonogów mieszkających na terenie Miasta Mława.

Z bezpłatnej usługi elektronicznego oznakowania zwierzęcia można skorzystać w M-WET Przychodni Weterynaryjnej Mariusz Tomasz Murawski przy ulicy Rynkowej 18 w Mławie. Znakowanie psów  finansuje Miasto Mława, w ramach realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Mława.

Akcja bezpłatnego znakowania psów potrwa do wyczerpania środków przeznaczonych w tegorocznym budżecie na ten cel, nie dłużej jednak niż do 30 listopada 2020 r.

Szczegółowe informacje o czipowaniu zwierząt można uzyskać pod numerem telefonu
M-WET Przychodnia Weterynaryjna Mariusz Tomasz Murawski: (23) 655 03 80
(w godzinach otwarcia: od poniedziałku do piątku 10:00 do 18:00, sobota 10:00 do 14:00).

źródło:UMM

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: