Warning: Undefined variable $post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

ZAGINĄŁ 11 – LATEK! SZYBKA AKCJA


Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Czwartkowe zgłoszenie dotyczące zaginięcia 11-letniego chłopca postawiło na nogi całą ostrołęcką policję. Na szczęście dzięki bardzo dobremu rozpoznaniu policjantów zaginiony cały i zdrowy po niespełna 30 minutach został odnaleziony przez funkcjonariuszy z Wydziału Patrolowego.

Informacja o zaginięciu 11-latka trafiła na stanowisko dyżurnego ostrołęckich policjantów w czwartek około godziny 20. Osoba zgłaszająca dodała, że chłopiec około południa skończył lekcję i nie wrócił do domu. Zaniepokojeni domownicy dodali, że nie ma możliwości się z nim skontaktowania, ponieważ nie posiada przy sobie telefonu komórkowego.

Natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia w działania poszukiwawcze włączyli się policjanci niemal ze wszystkich wydziałów ostrołęckiej komendy. Komunikat wraz z rysopisem trafił do wszystkich patroli znajdujących się na terenie miasta i powiatu, jak i jednostki ościenne.

Policjanci przeczesywali teren parku miejskiego, blokowiska oraz galerie handlowe. Po niespełna pół godzinie poszukiwania przyniosły oczekiwany efekt. Policyjni wywiadowcy z patrolówki dostrzegli odpowiadającemu rysopisowi poszukiwanego chłopca na jednej z ulic Ostrołęki.

W trakcie dalszych czynności okazało się, że to jest właśnie zaginiony 11-latek. Ostatecznie chłopiec cały i zdrowy został odwieziony do miejsca zamieszkania.

Z uwagi na fakt, że podobna sytuacja nie zdarzyła się po raz pierwszy dokumentacja z tego zdarzenia jeszcze dziś zostanie przekazana do Sądu Rodzinnego i Nieletnich.

 

 

 

 

 

Żródło: policja mazowiecka 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: