Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Zajęcia w Centrum Aktywizacji Zawodowej Seniora rozpoczęte!

Od sierpnia 2021 roku Urząd Pracy realizuje program skierowany do osób, które ukończyły 55 rok życia, posiadają prawo do emerytury lub renty albo są objęte ubezpieczeniem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

W ramach promocji programu we wrześniu odbyły się pierwsze spotkania z seniorami zrzeszonymi w Klubach Seniora: „Gorące serca” z Lipowca Kościelnego oraz „Pogodny Uśmiech z Mławy.  Członkowie tych Klubów cały czas rozwijają swoje umiejętności, kwalifikacje i zainteresowania również z zakresu technologii informatycznych. Uczestnicy z zainteresowaniem wysłuchali prelekcji. Część z nich wyraziła chęć poszukiwania pracy.
Celem tego programu jest miedzy innymi kreowanie wizerunku osoby starszej jako czynnej zawodowo i społecznie, pomoc osobom starszym w znalezieniu dodatkowego dochodu, promocja wiedzy, doświadczenia i zainteresowań takich osób oraz pomoc pracodawcom w znalezieniu wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników.
Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w programie zapraszamy  do Mławskiego Centrum Aktywizacji Zawodowej Seniora, mieszczącego się w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie. W Centrum doradcy klienta świadczą usługi nie tylko pośrednictwa pracy ale również pomagają  w dokonaniu analizy osiągnięć, kwalifikacji i umiejętności niezbędnych do sporządzenia dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowania do autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą.

Mławskie Centrum Aktywizacji Zawodowej Seniora
Bliższych informacji na temat programu udzielają doradcy zawodowi: Jadwiga Han-Wiśniewska i Beata Jakubowska – telefon 23 654 39 18 wew. 335 lub 338.

 

źródło i foto/ Powiatowy Urząd Pracy w Mławie

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: