Zakaz palenia w kominkach używania pił i kosiarek. Kary do 5 tys. zł

Zakaz palenia w kominkach używania pił i kosiarek. Kary do 5 tys. zł

Zakaz palenia w kominkach, używania dmuchaw do liści, pił i kosiarek. Kary od 500 zł do 5 tys. zł dla osób fizycznych i nawet do pół miliona dla gmin – takie są założenia nowego Programu Ochrony Powietrza przyjętego przez mazowieckich radnych.

Mazowieckie gminy będą musiały na bieżąco analizować stężenie zanieczyszczeń w powietrzu i w zależności od aktualnego stanu wprowadzać odpowiednie działania. Jeśli zanieczyszczeń będzie dużo, będą musiały wprowadzić na przykład bezpłatną komunikację zbiorową dla właścicieli aut.

W dniach, gdy stężenie zanieczyszczeń będzie wysokie, będą też musiały spryskiwać pryzmy materiałów sypkich, by uniknąć pylenia.

Wprowadzane są ograniczenia dla mieszkańców – na przykład zakaz rozpalania kominków w domach. Nie dotyczy to tylko lokali, w których kominek jest jedynym źródłem ciepła. Nie będzie można również rozpalać ognisk i grillów, używać dmuchaw do liści, pił spalinowych i kosiarek. Wszystko to ma na celu zapobieżenie powstawaniu pyłów.

– Dla wielu mieszkańców Mazowsza POP będzie szokiem i tego nie da się ukryć. Jednak to krok w dobrą stronę, bo smog to nie jest tylko problem Warszawy czy dużych miast, ale przede wszystkim niewielkich miejscowości w całym kraju. Większość zanieczyszczeń pochodzi w nich z ogrzewania mieszkań i domów, potwierdzają to badania – mówi w rozmowie z money.pl Jakub Mazurek, ekolog.

Policja i inspektorzy transportu drogowego są zobowiązani do wzmożonych kontroli stanu technicznego pojazdów. Ma być to bat na właścicieli aut z wyciętymi filtrami DPF i niesprawnymi układami wydechowymi, a także innymi rodzajami awarii powodującymi nadmierne zanieczyszczenie.

– Niestety jesteśmy na czarnej liście UE. Dosłownie – jako kraj, który nie przestrzega unijnych przepisów, ale i w przenośni – bo niestety jakość powietrza w Polsce wciąż nie jest najlepsza. Choć obserwujemy, że świadomość ekologiczna mieszkańców rośnie, Mazowszanie coraz częściej inwestują np. w urządzenia wykorzystujące energię słoneczną, to wciąż jest wiele do zrobienia – podkreśla marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

Mazowieckie gminy mają się skupić również na długofalowych działaniach. Długofalowych, ale realizowanych w tempie ekspresowym.

Każda z nich do końca 2021 roku ma przeprowadzić inspekcję kotłów. Program zobowiązuje gminy do wymiany konkretnej liczby kotłów co roku, prowadzenia kontroli palenisk oraz akcji edukacyjnych. Warto wiedzieć, że gmina ma średnio 12 h na reakcję na zgłoszoną interwencję ws. paleniska. Zgodnie z prawem niewpuszczenie do domu kontrolerów jest przestępstwem zagrożonym karą aresztu.

Warszawa dodatkowo musi zmodernizować tabór komunikacji miejskiej, rozwinąć linie tramwajowe i przygotować strefy ograniczonego transportu. W pełni mają działać w 2026 roku.

Celem wprowadzenia programu jest ograniczenie pyłu PM10 o 44 proc., PM2,5 o 57 proc., benzo(a)pirenu aż o 69 proc., a ditlenku azotu o 27 proc.

Gminy, które nie będą się stosować do zasad POP, mogą zostać ukarane przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska karami w wysokości od 50 tys. do 500 tys. zł. A użytkownicy instalacji naruszających przepisy uchwały antysmogowej mogą być ukarani mandatem do 500 zł lub grzywną do 5 tys. zł. Podobne kary grożą za spalanie odpadów.

Źródło/money.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: