Zakaz udostępniania pomieszczeń na imprezy i dyskoteki!

Zakaz udostępniania pomieszczeń na imprezy i dyskoteki!

Podczas konferencji prasowej 6 października ogłoszono nową politykę ‘zero tolerancji’, która ma pomóc w walce z koronawirusem w Polsce.  Podczas konferencji poinformowano o zakazie udostępniania pomieszczeń na imprezy i dyskoteki.  Oznacza to, że ci, którzy marzyli o zorganizowaniu np. urodzin, imienin lub imprezy z okazji chrztu czy komunii, będą mieli poważne problemy, nawet tam, gdzie nie obowiązują żółta lub czerwona strefa.

“Część lokali, które nie mają w swojej działalności gospodarczej robienia imprez, udostępniało swoją przestrzeń w tym celu. Wprowadzamy jednoznaczne przepisy, które tego zakażą” – poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski.

Imprezy nie będą mogły być organizowane bliżej niż 100 metrów od siebie. Wprowadzenie tej zasady ma dopomóc w przestrzeganiu prawa przez organizatorów, którzy do tej pory mogli zgłaszać kilka imprez jednocześnie i w ten sposób uelastyczniać liczbę uczestników.

Resort zdrowia poinformował również, że najwięcej nowych zakażeń – aż 318 – odnotowano w województwie mazowieckim.

 

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: