ZAKAZ WESEL W CAŁYM KRAJU! NOWE OBOSTRZENIA W SZKOŁACH?

ZAKAZ WESEL W CAŁYM KRAJU! NOWE OBOSTRZENIA W SZKOŁACH?

Rząd chce zakazać organizacji wesel w całym kraju, nie tylko w strefie czerwonej – ustalili nieoficjalnie dziennikarze RMF FM.

Zgodnie z nowymi obostrzeniami wprowadzonymi przez rząd, w strefie żółtej w weselach może uczestniczyć maksymalnie 20 osób, ale bez zabawy tanecznej. Z kolei w powiatach i miastach znajdujących się w strefie czerwonej organizacja wesel jest całkowicie zakazana. Jak informuje RMF FM, ten zakaz może objąć wkrótce cały kraj. “Wesela mają być zakazane, ponieważ sytuacja w związku z epidemią koronawirusa cały czas się pogarsza. Rząd chce więc ograniczyć imprezy. Kończy się także sezon weselny, więc to ograniczenie nie będzie szczególnie bolesne” – czytamy na portalu Rmf24.pl.

Rząd przemierza się również do wprowadzenia dalszych ograniczeń w funkcjonowaniu szkół. Niewykluczone, że w strefie czerwonej na zdalny tryb nauczania przejdą również uczniowie najstarszych klas szkoły podstawowej, którzy dołączą tym samym do studentów i uczniów szkół ponadpodstawowych. Możliwe, także kolejne restrykcje w kinach i teatrach.

Foto: Nadine Doerlé z Pixabay

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: