ZAKAZANE PIOSENKI NA ŚLUBACH

ZAKAZANE PIOSENKI NA ŚLUBACH

Pojawiła się lista piosenek, których nie można śpiewać podczas ślubu. Kościół orzekł, że uroczystość ma charakter religijny, a nie świecki, dlatego też zakazano wielu popularnych utworów. Państwo młodzi będą na pewno rozczarowani.

Jakie utwory znalazły się na liście? Onet dotarł do niepełnej wersji dokumentu. Wśród piosenek zakazanych są:

  • The Beatles – „All You Need Is Love”
  • Ed Sheeran – „Perfect”
  • Jan Sebastian Bach – „Ave Maria”
  • Leonard Cohen – „Hallelujah”
  • John Paul Young – „Love Is In The Air”
  • Mieczysław Fogg – „Serce Matki”
  • Josh Groban – „You Raise Me Up”
  • Piotr Rubik – „Niech mówią, że to nie jest miłość”

Foto: ericaa1215 z Pixabay 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: